Sìth dhuibh, chunnaic mi gun deach mi còmhla ri mo bhràthair dhan mhosc agus gun deach mi a-steach innte.